Pedel Jørgen Kielsholm ved Lemvig Gymnasiums solcelleanlæg, som er kommunens største

Gymnasiet går grønt

Efter mange grønne tiltag har Jørgen ”Pedel” Kielsholm sikret vores gymnasium en bæredygtig fremtid.

Af: Magnus Winkel Pedersen & Christian Colding Brun

Foto: Lukas Barslund Hedegaard

En dag stod Jørgen Kielsholm i cykelkælderen og tænkte over, hvorfor pærerne dernede skulle være tændt hele dagen. Derhjemme slukkes pærerne da også, før man forlader dem, når de ikke bruges! Lyset i cykelkælderen var tændt næsten hele tiden. Jørgen Kielsholm er pedel på Lemvig Gymnasium – en stor institution med et stort elforbrug. Det er ligesom det elforbrug, man har derhjemme, men med større tal. Hvis vores fremtid skal være bæredygtig, er  gymnasiet et godt sted at starte. Og ”Jørgen Pedel” mener, at det er vigtigt, at vi alle sammen har viden om det vi bruger gymnasiets penge og el på.

Farvel, standby-forbrug

Han har siden 2009 overvåget gymnasiets forbrug af el og vand. Ikke nok med det, han har også stået for installationen af sensorer i cykelkælderen. Der er blevet sparet en masse strøm af den grund at lyset kun er tændt, når der er nogen  dernede. Ved denne lille investering har Jørgen Pedel sparet en masse strøm, uden at eleverne har bemærket det. Lærerne er også blevet bedre til at spare. De er begyndt at slukke kaffemaskiner og lamper, så nu er energiforbruget nede på omkring 11 KWh om natten. Før var tallet oppe på 26 KWh, altså et fald på 42 % i standby-forbrug.

Man skulle næsten tro at Jørgen lever for mindre strømforbrug. Man har regnet sig frem til, at der fås en besparelse på 10,78 kr. bare på strøm. Altså cirka en "coinoffer" hver nat.

Toiletbesøg tæller

Det er ikke kun strømmen, der er sket bæredygtige tiltag med. Skolen har fået nye toiletter, som har sparet os for en tredjedel af vores vandforbrug. Vand er også en vigtig ressource, så det har bestemt hjulpet at få skåret ned på dét. Samtidig er varmeforbruget faldet 50 % på trods af, at gymnasiet er forholdsvis dårligt isoleret.

På samme måde har Jørgen også stået for solceller på taget. De hjælper især om sommeren, hvor solen skinner mest. Vi har dog stadig behov for at købe energi udefra. Selvom solceller er dyre, er det stadig en god investering, og det forventes, at solcellerne har tjent sig selv ind på omkring 10 år.

Alt i alt er Jørgen én af de personer, der ikke kan få nok. Han vil fortsat finde flere måder at spare penge og el på. Der er altid flere måder at reducere forbruget på, så vi glæder os til at følge Jørgen i hans videre besparelseseventyr.

 

Diagrammet herunder viser det årlige elkøb for Lemvig Gymnasium målt i MWh (megawatttimer).

Som det ses, er mængden af købt el faldet støt siden 2009.